__
___VIZIUNEA  ŞCOLII:
___Pornind de la constatarea că omenirea se află intr-o perioadă de schimbari radicale, considerăm că este momentul să ne adaptăm demersul instructiv-educativ astfel încât să oferim elevilor noştri o educaţie adecvată care să le  permită un start bun în competiţia numită viaţă, o adaptare rapidă şi eficientă la o societate în continuă schimbare, astfel încat viitorul să nu-i ia prin surprindere.
___
___MISIUNEA ŞCOLII:

___În acord cu viziunea noastră şi cu principiul că progresul poate fi obţinut numai prin performanţă, ne dorim să oferim elevilor noştri şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii lor, pregătirea necesară pentru valorificarea întregului lor  potenţial astfel încât să obţină performanţa şcolara necesară progresului personal. De aceea, prioritar pentru şcoala noastră este asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, având în vedere atingerea standardelor de performanţă europene. Ne dorim ca în parteneriat cu comunitatea locală să dezvoltăm un mediu favorabil învăţarii, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale ca persoană şi personalitate.

                   
                   
Acasă __ Istoric __ Oferta şcolii __ Activităţi __ Galerie foto __ Contact