Previous
Next

Școala Teodor Ștefanelli

Câmpulung Moldovenesc

Deviza școlii:   ,, O școală pentru fiecare”

 

Viziunea școlii

            Școala Gimnazială „T. V. Ștefanelli” este o  unitate de învățământ dinamică, capabilă să răspundă nevoilor comunității și care asigură un mediu creativ de dezvoltare pentru fiecare elev, un proces educațional de calitate, care să le asigure  un start bun în activitățile ulterioare, dar și o adaptare rapidă și eficientă la o societate în continuă schimbare, astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere.

Misiunea școlii

            Unitatea noastră oferă oportunități de educație și instruire de înaltă calitate, în spiritul unor valori bazate pe: toleranță, egalitate de șanse,  promovarea tradițiilor și idealurilor comunității. Punând accent pe dezvoltarea şi formarea continuă a resursei umane, prin oferta educaţională, în colaborare cu părinţii şi partenerii sociali implicaţi în educaţie, urmărim formarea unor elevi responsabili, creativi, dinamici, flexibili, entuziaşti, capabili să-şi gestioneze eficient resursele personale, materiale şi spirituale, să aprecieze cultura, frumosul și binele.

 

___________________________________